;)

GDPR

GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter
Den 25 maj får vi en ny dataskyddslag i Sverige. Lagen heter GDPR och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter.
NYHETSBREV
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev så innebär det att vi sparar din e-postadress. Vi kommer inte att ge adressen till andra. Utskicket görs med en teknik (Mailchimp) som inte visar din adress till andra prenumeranter. Mailchimp i sin tur har en egen strikt policy kopplad till GDPR som du hittar här.
Du kan när du vill avregistrera dig från framtida utskick och då raderar vi din adress. Det gör du enklast genom att använda länken som du hittar längst ner i varje nyhetsbrev.
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Info från Mailchimp om deras hantering av personuppgifter

If you have questions pertaining to the GDPR, please take a look at the following articles:

·         GDPR Tools are Here: Updated Forms, Improved Contact Management, and More: http://eepurl.com/du_dM5

·         General Data Protection Regulation FAQs: http://eepurl.com/dufEZb

·         About the General Data Protection Regulation: http://eepurl.com/c97Tcr

·         Collect Consent with GDPR Forms: http://eepurl.com/dqP8Bb

·         About MailChimp, the EU/Swiss Privacy Shield, and the GDPR: http://eepurl.com/c567FL

PERSONUPPGIFTER
All behandling av personuppgifter uppfyller de grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att principerna följs.
De grundläggande principerna motsvarar de grundläggande kraven i personuppgiftslagen. En viktig nyhet är att det uttryckligen anges att den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet).
Principerna ska iakttas vid all behandling. Den som behandlar personuppgifter måste därför ha rutiner för att se till att de följs.
Mer information om principerna för behandling av personuppgifter finns här nedan.
Laglighet, korrekthet och öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Ansvarsskyldighet
 Källa: www.dataskyddsinspektionen.se
När och för vem gäller dataskyddsförordningen?
Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.
ÅHUSSWEDEN
Representerar flera medlemmar i Platsorganisation Åhus. Var och en av medlemmarna ansvarar för att den information på deras sida (ex www.ahussweden.se/företagsnamn) uppfyller de krav dataskyddsförordningen kräver.