Styrelsen

Ordförande: Staffan Andersson – Ica Kvantum

Kassör: Lotta Gall – Åhus Beach

Ledamöter:
Maria Berés – The Absolut Company
Ola Svensson – Sparbanken Skåne
Eva-Marie Hagström – Kristianstad Kommun
Jessica Nord – Restaurang Pråmen
Jens Persson – Privab
Magnus Tyche – Svenska Kyrkan,

Adjungerad : Louice Bodin, Verksamhetsledare – Platsorganisation ÅhusSweden