;)

Styrelsen 2023

Ordförande: Carl-Henrik Dahlqvist – Kristanstad Golfklubb carl-henrik@kristianstadsgk.com

Kassör: Lotta Gall – Åhus Beach lotta@ahusbeach.com

Ledamöter:
Maria Berés – The Absolut Company Maria.Beres@pernod-ricard.com
Jenny Davidsson – Sparbanken Skåne jenny.davidsson@sparbankenskane.se
Tina Gunnarsson – Näringslivschef Kristianstads Kommun tina.gunnarsson@kristianstad.se
Jessica Nord – Restaurang Pråmen info@pramen.net
Jens Persson – Privab jens.persson@privab.se
Andreas Carlander – Ica Kvantum Åhus andreas.carlander@kvantum.ica.se
Patrick Jalkhagen Tribo – Åhus Seaside patrick@ahusseaside.com

Valberedning
Mats Hallkvist – styrelseproffs (sammankallande)  mats@hallkvist.net
Eva-Marie Hagström – Kristianstads Kommun eva-marie.hagstrom@kristianstad.se
Louice Bodin, Verksamhetsledare – Platsorganisation ÅhusSweden louice.bodin@ahussweden.se 0709-49 00 83

Verksamhetsplan 2021-2024