;)

Vakna Vuxna

Välkommen att nattvandra med Vakna Vuxna i Åhus!

Vi rör oss bland ungdomar under tidpunkter då det är många ungdomar i rörelse. En nattvandrare är varken väktare, polis eller någon social myndighet, utan helt enkelt bara en helt vanlig vuxen som är
ute och som bidrar till att skapa en tryggare tillvaro.

Nattvandrarna i Åhus samverkar i nätverket ”Vakna Vuxna i Åhus” som är ett nätverk bestående av polis, socialtjänst, kyrkor, Åhus fritidsgård, Platsorganisation ÅhusSweden och frivilligorganisationer. Om det finns många vuxna ute på kvällarna så kan alla känna sig lite tryggare.

I samordningsgruppen för Vakna Vuxna har vi identifierat flera datum under våren och sommaren som vi anser är bra dagar för oss som vill finnas till hands för ungdomar och vara en vuxen ibland dem.

Vår uppgift är att vara stöttande vuxna till ungdomarna.

Du behöver inte ha varit ute och vandrat innan utan du får intro på plats av rutinerade handledare. Våra nattvandringar är ett samarbete med polis, fältare, kyrkan, frikyrkan, fritidsgården där Åhus Sweden och Vakna Vuxna är sammankallande.

Varmt välkomna!