;)

Medeltida Åhus

 

Åhus är näst efter Visby den ort som har den bäst bevarade medeltida stadsmuren.

Medeltida Åhus APP  tar dig på en 2,8 km vandring, förbi medeltida sevärdheter, restauranger och butiker. När du närmar dig en sevärdhet visas automatiska bilder och information om hur platsen såg ut på medeltiden. Välj mellan två olika varianter som du vill gå, familjerunda eller den “långa rundan“. Det finns även pussel för barnen att lösa längs med vägen. PS. Om appen inte läser in var du är så kontrollera att du aktiverat platstjänster under dina inställningar. OBS! För tillfället fungerar appen om du har en iPhone. Vi jobbar på att lösa problemet med androider. 

Medeltida Åhus är ett leadeprojekt som drivs av Platsorganisation Åhus tillsammans med St:a Annas Gille, Regionmuseet Kristianstad och Kristianstads kommun. Projektet syftar till att förmedla spåren av det medeltida Åhus, Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadsmur. 

Rådhuset

I Rådhuset beslutades allt av betydelse, stort som smått, under flera sekler. Här dömdes brottslingar, och här avgjordes tvister. Det hände att den som dömdes fick betala sina böter i öl, något som var positivt för rådmännen, eftersom de sedan fick dricka
upp ölen. Den äldsta delen i Rådhuset är mittpartiet som är från 1300-talet. Runstenen hittades när ruinerna från Elleköpinge kyrka undersöktes, och den är ca 1000 år gammal. Idag är Rådhuset ett sommaröppet museum med en permanent utställning som visar
Åhus historia.

 

S:TA MARIA KYRKA

Kyrkan kan ses som ett monument över Åhus storhetstid på medeltiden. Den är Åhus äldsta byggnad som fortfarande är i bruk, och den speglar genom sin storlek och utsmyckning ortens fornstora dagar. När kyrkan renoverades 2018/2019 hittades gömda skatter, bland annat medeltida glasbitar från korfönster, ett kopparkors, en rosett och en mössa. Kyrkan har fått sitt namn från S:ta Maria som var Jesus mor.

 

STADSMUREN

Stadsmuren var gränsen mellan stad och land, och olika lagar gällde på olika sidor av muren. Nära denna plats fanns Västerport, en av de två huvudsakliga portarna in till det medeltida Åhus. Vakter bevakade portarna, och släppte bara in dem som kom i fredliga
avsikter. Mot öster skyddades staden av en jordvall, och längst med hela stadsmuren fanns förmodligen en vallgrav. Muren är idag Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadsmur.

KONVENTMUREN

Konventmuren är 800 år gammal och den sista resten av det stora konvent (en sorts kloster) som en gång fanns i centrala Åhus. I konventet bedrev Dominikanerna, även kallade svartbröder efter sin svarta klädsel, undervisning. De var präster och levde på allmosor, och de påverkade troligtvis stadslivet i stor utsträckning. Här har man hittat många rester från medeltiden, bland annat uppemot 250 gravar.

HAMNEN OCH SILVERSKATTEN

Åhus hade en av få naturliga hamnar i Skåne, och det var anledningen till att en by uppfördes just här. Det skyddade läget vid en åmynning gjorde att man enkelt kunde handla med andra länder kring Östersjön. Här såg man olika sorters fartyg, bla medeltida
koggar, och här fanns också ett pallisadverk, ett slags lås, som tvingade anfallande båtar att sakta ner. Nära hamnen hittades i början av 1920-talet en stor skatt med silvermynt från 1300-talet. Än idag vet man inte vem som grävde ner den.

BORGRUINEN

Den gamla Åhusborgen skyddade staden mot anfallande fiender. Den medförde också makt på andra sätt, eftersom den som kontrollerade inloppet till Helge å även kontrollerade en stor del av den danska handeln på Östersjön. Runt borgen löpte en vallgrav som anslöt till ån och gjorde borgen till en ointaglig ö. Borgen anlades förmodligen redan på 1000-talet och användes fram till i början på 1600-talet. Under 11- och 1200-talet var den också säte för ärkebiskopen när han var i Åhus.

ABSOLUT HOME

I Absolut Homes trädgård gjordes många medeltida fynd i samband med att huset, som tidigare kallades Engströmska villan, renoverades och byggdes om. Här hittades bland annat radbandoch keramikföremål. Men vad drack man ur på medeltiden?

S:TA ANNAS HOSPITAL

Här ligger ruinerna efter S:ta Annas kapell och hospital. 1524 grundades hospitalet, avsett att härbärgera gamla, sjuka och resande. 1570 fanns här 14 sjuka, som betjänades av fogden, prästen, två pigor, två drängar och fataburskvinnan, vars uppgift var att leda och hålla uppsikt över allt hushållsarbete. På 1670-talet upphörde verksamheten och efter det förföll hospitalet. Längre fram kom ruinerna att användas som torklada för tobak.

KUNGSSTUGAN

Kungsstugan är byggd på samma sätt som många medeltida hus, även om just detta hus är från tidigt 1600-tal. Här gömde sig kung Karl XI enligt legenden under det blodiga Skånska kriget på 1670-talet. Det sägs att han höll på att bli tillfångatagen av danska
trupper och tvingades gömma sig i skorstenen. En annan känd person som har varit här är Carl von Linné, som bodde här en natt under sin skånska resa 1749.

 

 

 

 

LADDA NER FOLDER HÄR: Medeltida Åhus karta med historiska stopp