;)

Kronoskogen

Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, strax söder om Åhus hamn. Det är ett omväxlande område, som omfattar både blandskog, kustdynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. I sydöstra hörnet finns en grund lagun som lockar många häckande och rastande fåglar. I anslutning till lagunen finns två fågeltorn. Lagunområdet gränsar i väster till Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekreationsområde.

Utemuseum Äspet

I utemuseet vid Snickarhakens parkering kan du läsa om livet under ytan, förlista skepp, badlivet och ålakustens historia. Utemuseum Äspet berättar också om havet, kustens natur och kulturhistoria.

Skåda fågel

Bland Äspets häckande fåglar kan nämnas skärfläcka, småtärna och gravand. Vissa år häckar även brun kärrhök. Revelområdet vid Äspet är en av södra Sveriges främsta rastlokaler för vadare och det är under sensommar och tidig höst möjligt att se uppåt 20 olika vadararter under en dag. Vid denna tid ses regelbundet labbar och gott om tärnor.

Även vintertid är Äspet en intressant fågellokal. I hamnbassängen och i lagunen ligger ofta stora viggflockar med inslag av brun- och bergand och längs stranden syns havsörn, alfåglar och skrakar. Vinterhämpling, snösparv och vattenpiplärka är årliga gäster och ibland ses även berglärka. I reservatet finns två fågeltorn intill lagunområdet. En annan bra utsiktspunkt är hamnpiren i norra kanten av området.