;)

Medeltida Åhus (gammal)

Medeltida Åhus tar dig runt på en 2,8 km lång slinga innan för den gamla stadsmuren i Åhus. Längs med slingan görs stopp för att få reda på vad Åhus har för synliga medeltider rester idag och historien krig dessa.

LADDA NER FOLDER HÄR: Medeltida Åhus karta med historiska stopp

Projektidé

Åhus är näst efter Visby den ort som har den bäst bevarade medeltida stadsmuren. Projektidén är att lyfta fram Åhus medeltida historia på ett nytänkande och attraktivt sätt för såväl svenska som utländska besökare och boende i Åhus. “Medeltida Åhus” ger ortens företagare, ideella föreningar och boende ett tema att samlas kring, ett tema som blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.

Bakgrund

År 2011 fick Platsorganisation Åhus bidrag för att skapa en stark lokal organisation i Åhus. Då saknade Åhus en samlingspunkt, byns näringsidkare var splittrade och det fanns ingen naturlig part för kontakter med boende om omvärld. Leader-bidraget har betytt oerhört mycket för Åhus. Nu finns grupper för krögare, köpmän och andra näringsidkare. Det finns grupper som arbetar med event som julmarknaden, familjefesten och smaktorget. Vi samarbetar med 20 föreningar, skapar mötesplatser för diskussion om samhällsfrågor. Vi ordnar nattvandringar, och diskuterar med kommunen är remissinstans för kommunen i Åhusfrågor…idag är Åhus en helt annan by med nya förutsättningar.

Nu vill vi tillsammans med våra samarbetspartners ta nästa steg för att göra Åhus till en stark, sammanhållen och konkurrenskraftig by, där människor trivs och där nya jobb skapas.

Utmaning – ta tillvara på besökarna

Vår utmaning är dels de stora skillnaderna mellan vinter- och sommarsäsongen, och dels att vi idag inte fullt ut tar tillvara på de besökare som kommer till Åhus på sommaren.

I Åhus finns ca 10 000 åretruntboende. På sommaren ökar siffran till 25 000. Åhus alla sommarstugor fylls med sommargäster, besökare strömmar till från när och fjärran.Till det kommer alla “tillfälliga” besökare. Bara Åhus Beachhandboll lockade 75 000 personer under 2017, och prognosen är att antalet kommer att stiga till 100 000 besökare 2019.

Absoluts nya besökscenter kommer också att bidra med ett stort antal nya besökare, försiktiga beräkningar talar om 50 000 unika besökare per år. Dessa besökare kommer att komma även under vinterhalvåret, och gör på så sätt att tillströmningen av besökare kan jämnas ut lite mellan säsongerna.

Ett dilemma är att många av besökarna inte upplever Åhus när de är här. Man deltar i ett event och åker hem. Man åker till Åhus för att köpa glass, tar en promenad längs kajen och åker hem. Handlarna och restaurangägarna upplever inte samma tillströmning och det unika med Åhus går många besökare förbi.

Vi vet också att näringslivet i Åhus gärna ser att turistsäsongen förlängs. För att göra detta möjligt måste det finnas intressanta aktiviteter att göra även när det inte är sommar. Åhus historiska lämningar finns alltid redo för beskådan oavsett årstid eller dag. Genom att paketera sevärdheterna som en vandringsslinga (digitalt och via skyltar) kan besökarna enkelt utifrån sina egna preferenser ta del av det som erbjuds. Besökarna är inte heller beroende av guidade turer för att få fullvärdig information om besöksmålen.

Genom att kombinera traditionella metoder med ny teknologi och en lång rad aktiviteter hos handlare, restauranger och ideella föreningar, kommer Medeltida Åhus att kunna väcka intresse hos alla som bor i eller besöker orten.

Många pusselbitar men inget sammanhang

En annan viktig del är att det idag finns mycket kunskap om det medeltida Åhus, men ingen plats att samla kunskapen på. Flera enskilda historiskt kunniga personer, St:a Annas Gille, Regionmuséet, Kultur- och fritidsförvaltningen m fl aktörer sitter alla på viktiga pusselbitar om det medeltida Åhus. Idag saknas dock ett forum eller en plats att samla all kunskap, och det saknas metodik för att tillgängliggöra kunskapen för allmänheten.

Vad vill vi göra?

  • Skyltad vandringsslinga som lyfter fram de medeltida sevärdheterna på ett tydligare sätt
  • Innovativ app som hjälper besökare att uppleva Åhus som det såg ut på medeltiden
  • En taktil modell som visar hur det medeltida Åhus såg ut
  • Produkter med medeltids-anknytning i byns butiker
  • Maträtter med medeltidstema hos byns restauranger
  • Utställningar och event med medeltidstema, ledda av Åhus idéella krafter
  • Samverkan mellan Platsorganisation Åhus, lokala näringsidkare, idéella föreningar, Kristianstads kommun och Regionmuséet.

Hela temat, men särskilt vandringsslingan och appen, bidrar till att besökare stannar längre och att de leds förbi både Åhus sevärdheter och dess butiker och restauranger. Detta betyder ökade intäkter och förlängd säsong, vilket gör byn mer livskraftig och ger tillfälle till nya arbeten. Vi vill helt enkelt använda de unika historiska och kulturella värden som finns för att ge byn en möjlighet att bli ännu mer attraktiv och livskraftig.