ABK

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag, med 9 200 hyresbostäder (varav drygt 480 finns i Åhus) och 240 kommersiella lokaler. Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs av Kristianstads kommun genom Kristianstads Kommunföretag AB. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 tillsvidareanställda.