Hej där bridgevänner!
Vi håller till på Gärdskan i Åhus.
Årsmötet har fastställt avgifter för 2018
Årsavgiften till Åhus Bridgeklubb bestals alltid direkt till Åhus Bridgeklubb
Bankgiro 173-7683.
Åhus Bridgeklubb betalar avgiften till Sveriges Bridgeförbund för samtliga betalande medlemmar.
Årsavgiften för kalenderåret 2018
Medlem som spelat minst 10 ggr gångna året 200 kronor
Övriga medlemmar 350 kronor
Ny medlem betalar första kalenderåret 200 kronor
Spel enligt följande.
Måndagar kl 14:00, 22 brickor nationellt handikapp.
Måndagar kl 18:30, 26 brickor Scratch.
Onsdagar kl 18:30, 26 brickor nationellt handikapp.
Hela tävlingsprogrammet för höst och vinter 2018.
Spelprogram
Om ni är sent ute onsdag eller torsdagar RING 070-252 16 65 (Glenn) så kan tävlingsledaren planera in er.
Måndag eftermiddagar håller Jan-Erik Sandgren i spelet, så om ni är sent ute kontakta honom på 070-631 53 75.
Har Du ingen partner, kontakta Glenn Johansson på 044-24 04 90 eller 070-252 16 65.