Åhus Föreläsningsförening

Välkommen till Åhus Föreläsningsförening!

Åhus Föreläsningsförening har anor från förra sekelskiftet och grundades 1938. Enligt stadgarna skall föreningen anordna populärvetenskapliga föreläsningar för ortens befolkning.

Intressanta berättare och populära natur- och reseskildringar lockar till gemenskap i trivsamt sällskap.

Alla föreläsningar sker på torsdagar kl 19.00 om inget annat anges.

Styrelsen välkomnar dig till föreläsningarna och som medlem i vår förening.

Se övriga Föreläsningsföreningar i Skåne: www.skanskaff.se.

 

Kontakt

Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården

Sigfridsvägen 5, Äspet klockan 18,30.  Lokalen är öppen från kl 18.00. Förköp eller reservation av biljetter/platser kan ej göras.

Medlemsavgift: 200 kr per år vilket även inkluderar inträdesavgift till samtliga föreläsningar. För icke medlem är inträdesavgiften 100 kronor per föreläsning om inget annat belopp anges.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften 200 kr betalas till vårt bankgiro 5273-8721. Vi skickar inte ut någon bekräftelse, när medlemsavgiften är betald, utan vid första besöket hos föreläsningsföreningen får du ett medlemskort.

Kaffeservering till självkostnadspris.

Bankgiro:      5273-8721

 

E-post:  ahusforelasningsforening@gmail.com

Hemsida: www.ahus-forelasning.se

Organisationsnummer:     838200-8830

Föreningens kontaktpersoner:

Ordförande
Inger Paulsson Axell 070-0434993 inger_paulsson@telia.com

Kassör
Agneta Edqvist 0702-72 08 21 agneta.edqvist@yahoo.se

Webansvarig Inger Paulsson Axell