Åhus Hamn & Stuveri AB

Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. Våra stora affärsområden är bulk- och containerhantering samt magasinsuthyrning. Bulkhanteringen står för drygt 70 % av den totalt hanterade volymen.

Med hamnens geografiska läge är det lätt för fartyg att anlöpa kaj och med magasinsbyggnader och containerterminal i direkt anslutning kan lossnings- och lastningsarbeten utföras rationellt.
Vi kan peka på ett brett och utvecklat samarbete mellan de olika transportslagen. Med två containeranlöp per vecka till Hamburg och Bremerhafen har vi ett strategiskt läge såväl mot Europa som övriga världen.

Åhus Hamn & Stuveri AB kan tillsammans med flera andra aktörer i transportbranschen erbjuda helhetslösningar avseende transport och logistik.