Ålakademin

Ålabodsvandring

1997 bestämde ålakademin att start en ålabodsvandring utmed vårt verksamhetsområde Rinkaby skjutfält till Ravlunda skjutfält för att berätta om vår ålakultur genom att besöka ålabodar, ålafiskare och få höra både skrönorna och de olika bodarnas historia. Ålavandringen delades upp i fem etapper och efter fem etapper blir man diplomerad ålabodsvandrare.

De olika etapperna är:
– Rinkaby skjutfält till Revhaksboden
– Revhaksboden till Ågas bod
– Yngsjö Havsbad till Martins Rökeri
– Södra Gropahålsboden – Backaboden
– Frisebodaboden till Holmaboden
– Haväng till Kivik

Ålavandringen har betytt mycket inte bara för vandrarna utan det har tydligt märkts att vi ålafiskare blivit stolta och gärna berättar om våra bodar.
Ålavandringen sker alltid måndagen efter midsommar varje år. För att se årets ålabodsvandring så titta in i evenamangskalendern.