Coop Åhus

Sortiment
Manuell delikatessdisk

Spel & förbutik
ATG-ombud
Läkemedelsombud
Frimärksombud
Kontantkort, mobil
Lokaltrafikkort
Svenska spel – online

Paket & service
DHL paket
Kassor

Utbetalningskort/Värdeavi