En Smak av Fröjd – Hembageri

Priser gäller våren 2024 med reservation för prishöjningar på grund av världsläget som gör att det är väldigt varierande priser på råvaror.