Vi är en lokal bank som tar lokala beslut. Hos oss är du aldrig ett personnummer eller ett lån, vi känner våra kunder för väl för det. Vi ser det som självklart att sätta oss in i våra kunders förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Endast då kan vi ge riktigt kvalificerad rådgivning och vara ett bra stöd. Som kund väljer du var, när och hur du gör dina bankärenden – digitalt, på kontoret eller över telefon.

Välkommen.

Rådgivning
Vi har närmare 400 bankkontor med fler än 4 000 rådgivare över hela landet.

Personlig service
Öppet dygnet runt.

Vi hjälper dig med bankärenden och supportfrågor. Ha din personliga kod redo när du ringer.

Ring 0771-77 88 99

Du kan spärra ditt privata kort direkt i internetbanken eller mobilappen. Du kan även ringa.

För att spärra ditt företagskort:
Ring 020‑41 12 12
Från utlandet: +46 8 411 21 22

För att spärra BankID på kort:
Ring 020‑41 12 12
Från utlandet: +46 8 411 21 22