Konstnär Malena Olsson

VRAK

Utställning av Malena Olsson

Rhyls båtvarv – Åvägen – Äspet – Åhus

Vernissage fredagen 31 Juli 17.00 – 20.00

Övriga öppettider: 1-2 augusti kl 11.00 – 17.00

Kl 18.00 invigningstalar Mikael Björk, marinarkeolog (Blekinge museum). Han har gjort utgrävningar på bla Gribshunden och Kronan i Blekinge.

Curator: Filippa Forsberg (Kristianstads Konsthall)


VRAK

Under de senaste åren har Malena Olsson arbetat med utställningsprojekt om olika fenomen, myter, berättelser kring våra hav i stort och om Östersjön specifikt.

Centralt för utställningarna är skulpturala konstverk i utvidgad mening, som används för att synliggöra frågor kring teman som hav, miljö och människans påverkan på de båda.

Genom sitt gränsöverskridande konstnärliga arbete skapar Malena Olsson rumsliga berättelser i sina årliga utställningar i Åhus och Vägga. Oavsett uttrycksform eller teknik förmedlar hennes gripande konstverk berättelser om dåtid, samtid och mystik.

Med en fri inställning till sitt skapande provar Malena orädd olika tekniker och material. Genom mångskiftande uttryckssätt, framstår hon som en mästare på att förnya sig. Mångfalden är något att ta fasta på i hennes konstnärskap. De olika typerna av teknik, liksom förmågan att hantera verktyg, färger och former på olika sätt, borgar för ett brett spektrum av uttrycksmöjligheter. Malena strävar
efter att skapa en enhet av färg och form, ljus och skugga med inspiration från sitt liv i Rom såväl som på den skånska östkusten.

Malena är modig i sina val och gestaltningar, men framförallt i sina frågeställningar. Detta borgar för en spännande dynamik hos betraktarna; reaktioner som både väcker lust och ambivalens kring vad det är man ser. Att förundras över tingens skönhet samtidigt som man stundtals tvingas se
konsekvenserna av människans ständiga felval och negativa påverkan på haven och miljön, genererar spänst och nyfikenhet.

Ingen annanstans i världen finns det så många välbevarade vrak som i Östersjön. Sedan istidens slut för ca 10 000 år sedan, har det bott människor vid Östersjöns stränder. Människor som rest med båtar, fiskat, jagat och krigat. Under havsytan finns spåren kvar. Hittills känner man till cirka 20 000
vrak efter skepp eller mindre båtar, men arkeologerna tror att det kan finnas fler än 100 000 under ytan.

Genom sin utställning Vrak tar Malena Olsson med oss på en djupdykning till Östersjöns hemligheter. Motiven upplevs lyriska och fantasifulla och konkretiseras i det dekorativa, i riktning mot det flärdfulla. Malenas konst har ofta en naturvetenskaplig och mystisk grund där vi finner naturen, minnen och abstraherade stilleben.

I utställningen Vrak är det Östersjöns speciella miljö som förtrollar henne. Den unika kombinationen av bräckt vatten, kyla, mörker och låg syrehalt gör att berättelserna och dess hemligheter kan bevaras i nästan perfekt tillstånd för alltid…
De största hoten för vårt kulturarv på havets botten består idag av plundring utav skeppsvrak och en allmän brist på kunskap om vad som finns dolt under vattenytan. När ett vrak plundras, förstörs många ledtrådar som gör det svårare att berätta om det skepp som en gång seglat över just våra vatten. En viktig aspekt för Malena och utställningen Vrak är därför att synliggöra den unika
kulturskatt som finns på Östersjöns botten och de kunskaper marinarkeologin ger.

Text av Filippa Forsberg, curator

Faktablad & ordlista:

Cloisonné:
är ett konsthantverk som används för att smycka metallföremål med emalj, smält eller färgat glas. Det utvecklades i Mellanöstern, sedan spred sig över hela det bysantinska riket och introducerades till Kina via handelsvägar i den 14-talet. I cellemalj eller som på franska émail cloisonné utförs teckning på föremål genom att fina metalltrådar, vanligen i guld, koppar eller silver, löds fast
på en yta av t.ex. guld, silver eller koppar och bildar låga väggar (cloisons) mellan de olika figurerna och figurdelarna. Mellanrummen (cellerna) fylls med emalj. Detta emaljeringssätt utövades tidigt i Bysans och överfördes därifrån till Västeuropa, där Köln, Trier och andra städer vid nedre Rhen under
den äldre medeltiden var huvudorter för tillverkningen.

Skeppsvrak:
a) fartyg som till följd av en sjöolycka sjunkit eller strandat, eller del av ett sådant fartyg, inbegripet
varje föremål som är eller har varit ombord på fartyget.
b) föremål som till följd av en sjöolycka har kommit bort från ett fartyg och har strandat eller sjunkit eller är på drift till sjöss.
c) fartyg som håller på att eller rimligen kan förväntas sjunka eller stranda till följd av en sjöolycka, om effektiva räddningsåtgärder inte redan pågår.
Unesco bedömer att det finns cirka tre miljoner skeppsvrak i världen. Äldre vrak är viktiga för marinarkeologer eftersom de bär på historisk information. Östersjön som länge har varit livligt trafikerad har många välbevarade vrak, främst tack vare vattnets låga salthalt vilket gör att den vrakförstörande skeppsmasken inte trivs. Fartyg som är mer än 100 år är skyddade i svensk
lagstiftning.

Bräckt vatten:
betyder att vattnet är en blandning av söt- och saltvatten. Östersjön är ett bräckt hav.
Salthalten är högre i södra Östersjön på grund av förbindelsen med andra hav, medan floder och älvar som mynnar i de norra delarna gör vattnet i Bottenhavet och Bottenviken mer sött.

Övergödning:
För att få rikare skördar gödslar därför många bönder sina åkrar med resultatet att en del av näringen rinner ut i vattendrag som mynnar i Östersjön. Även avlopp och skogsbruk bidrar till att näring förs ut i havet. Östersjön får för mycket näring, vilket leder till övergödning. Resultatet av det syns kanske
tydligast under sommarens återkommande algblomningar. Då täcks stora områden i Östersjön av en gulgrön sörja av mikroalger och blågröna bakterier. När algblomningen är över faller organismerna till botten där de bryts ned av bakterier. Det är en process som kräver mycket syre, vilket leder till att det
blir syrebrist i vattnet vid botten. När det blir brist på syre kan inga djur leva här och bottnarna beskrivs då som döda. Östersjön har världens största område med döda bottnar.

Klimatförändringar:
Klimatförändringarna händer nu och påverkar alla världens hav, inklusive Östersjön. När haven värms upp minskar syrehalten. I syrefattiga havsmiljöer blir effekterna av övergödningen mer påtagliga.
Troligen kommer en högre temperatur också leda till att salthalten minskar. Både en höjd temperatur och en minskad salthalt riskerar att förändra arternas utbredning. Arter som befinner sig på gränsen till sitt utbredningsområde tvingas flytta och riskerar att försvinna helt från Östersjön.


Vi lever i en komplex och visuellt rik värld där nya och gamla perspektiv hela tiden befinner sig i förändring, i flux. Ständiga kulturella utbyten är inget nytt men utvecklingen av nya medier och rörelsemöjligheter gör att olika former av sammanträffanden blir mer komplexa. Konstnärer idag blandar olika medier,
tekniker – nya och historiska – för att gestalta tankar som säger något om nuet, framtiden och det förflutna.Malena Olsson använder historiska tekniker som freskomåleri, med djupa rötter i konsthistorien. Hon arbetar med emalj – som under det dynamiska 1960- talet användes flitigt i konsten – och laddar tekniken med nya betydelser. Hon arbetar  också med stora, fritt hängande emaljerade koppar kontinenter monterade på plexiglas.

    

Utställningen Den uppstoppade papegojan startade med ett möte med en uppstoppad fågel på Roms loppmarknad Porta Portese, en privat berättelse, där den poetiska titeln påminner om pseudonymen greven de Lautreamonts legendariska sentens om ”det oförmodade mötet mellan ett paraply och en symaskin på ett operationsbord”. Hon rör sig mellan en privat sfär av historier och verk som behandlar gemensamma akuta angelägenheter.

I installationen Spöknät tar hon upp den pågående och dödliga nedskräpningen av haven. Konstnärer har en viktig uppgift i det att ge det försvinnande och det osynliga fysisk kropp. Som t.ex. när isen vid polerna smälter och blir del av en pågående miljökatastrof som ingen kommer undan. Den kan göras fattbar genom bilden.

Malena Olsson har sin konstnärliga utbildning från olika skolor i Rom. Hon har en examen från den statliga konstakademin Accademia di Belle Arti di Roma och är numera verksam i Sverige, i Kristianstad, och Rom. Malena är född 1964 i Karlshamn

Malena bor och arbetar i Kristianstad och Rom


Separatutställningar i urval
2019

Spöknät – Österlens museum – Simrishamn – Feb – Maj
Jorden – Hammarshus – April
Spöknät – Marelit Baltic Conference – Stockholm – våren
Spöknät – Ryhls båtvarv, Äspet, Åhus – Juli
Ålamörker – 5:e Wägga Artepelag – Karlshamn- Augusti

2018

Den uppstoppad papegojan – Galleri Konstnären och Pinaulen – Karlskrona – November
Spöknät – 4:e Wägga Artepelag  – Karlshamn – Augusti
Meduse – Regolardarte – kulturcenter – Amelia – Umbrien – Juli
Den uppstoppade papegojan – Östra Skånes konstrunda Hammarshus  – Kristianstad – Mars

2017

Occultas Creaturas Maris – Ifö center Bromölla – Jan Feb
Occultas Creaturas Maris – Östra Skånes Påskrundan Hammarshus – Kristianstad
Samlingsutställning – Avventura a Campo di Fiori – X Cinema Farnese – Rom Italien, Maj
Meduse – 3dje Wägga Artepelag – Karlshamn – Augusti
Meduse – Prince Pr – Stockholm – Oktober
Meduse – Galleria Massenzio l’arte – Roma – December

2016
Emaljer – Segelinstallationer – Augusti –  2dra Wägga Artepelag, Karlshamn
Utmärkelser och Bedrifter – Östra Skånes Konstrunda
Frescomålningar och emaljer – Hammarshus, Kristianstad

2015
Wägga artepelag  – VäggaVarvet, 2015, emaljer och segelmålningar –  Karlshamn
Voyeur – du syns – ingen kommer undan  – Påskrundan 2015, ”, frescomålningar och segelmålningar – Hammarshus, Kristianstad

2014       Gamla smedjan, “Att så en Opera”, frescomålningar – Huseby bruk, Alvesta kommun

2013       Karlshamns Konsthall, “E la nave va”, segelinstallation – Karlshamn

2011       Karlshamns högskola, “Orms värld”, foto och frescomålningar – Karlshamn

2007      Bäckaskogs slott, “Uccelli”, frescomålningar – Bäckaskog, Kristianstads kommun

2006      Salotto 42, “La caccia di Näcken”, fotografi – Rom, Italien

2005     Bosjöklosters slott och trädgårdar, Frescos, frescomålningar – Bosjökloster, Höörs kommun

2004      Teatergalleriet, “Frogs “, frescomålningar – Malmö

2003     Sant Ivo alla Sapienza, Dipartimento Attività Culturali e Turismo di Roma, “La figlia del re” – Rom, Italien

2002     Centro Documentazione e Ricerca Artistica Contemporanea Luigi Di Sarro, “Damage against a finished composition” – Rom, Italien
Centro Culturale Egiziano, “Damage against a finished composition” – Rom, Italien

2001       Riparte, “´bsolut Olsson” – Rom, Italien
Bastione Toledo, “´bsolut Olsson” – Crotone, Italien

2000      Karlshamns konsthall, “Le Ale”, frescomålningar – Karlshamn

1999
Galleri Linde, “Il Mondo”, frescomålningar – Lindesberg
Quattro notti di Luna Piena, “Il Mondo”, frescomålningar – Benevento, Italien
Huseby slottsgalleri, “Il mio Giardino”, frescomålningar – Huseby bruk, Alvesta
Palazzo Communale, Premio Bancarella, “Il Mondo”, frescomålningar – Pontremoli

1998
Karlshamns Konsthall, “Metamorfosi”, frescomålningar – Karlshamn
Galleri Ramis, “Meditarranea”, frescomålningar – Stockholm

1997       Ateljé Sten Ahlberg, “Metamorfosi”, frescomålningar – Växjö

Samlingsutställningar
2018    La farfalla ritorno dell´arte nella comunità – Plexus – MACRO – museo d´arte contemporanea – Rom  December

2017     Avventura a Campo di Fiori – X Cinema Farnese – Rom Italien – Samlingsutställning – Maj

2004      Arrangemang av Svenska ambassaden, “KONST extra natura “– Modena, Italien

2003      Operateatern – Kairo, Egypten

2002
Casa Internazionale delle Donne, “Identità in Viaggio”, Officina donne a colori – Rom, Italien Galleria Ulisse – Rom, Italien
X Mattatoio di Testaccio, ”Artisti di Roma” – Rom, Italien
Marienlyst slot – Helsingör, Danmark

2001
Castello Ruffa, “Scilla per noi” – Reggio Calabria, Italien
Centro Voltaire, “Scilla per noi” – Catania, Italien

2000
Galleria Athena Arte, “Mostra internazionale di Roma degli artisti del XXI Secolo, Europa e Corea del Sud” – Rom, Italien
Commune di Olevano Romano, “Opera” – Olevano Romano, Rom, Italien

Priser
2006       Årets utländska konstnär i Rom, Il premio internazionale Beato Angelico

(Beato Angelico är konstnärernas skyddshelgon), priset utdelades av den svenska ambassadören vid Heliga stolen (Vatikanstaten), Fredrik Vahlquist