Malmberg

Malmberg är ett miljöteknikbolag med kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och brunnsborrning. Ett femte generationens familjeföretag med över 155 års erfarenhet som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

 •  Familjeägt i femte generationen
 •  Grundades 1866
 •  Affärsområden:
  – Vattenrening
  – Biogas
  – Geoenergi
  – Brunnsborrning
  – Service & Support
 • 170medarbetare
 • Nettoomsättning 560 MSEK
 • Huvudkontor i Åhus, nära Kristianstad, Skåne
  Lokalkontor i Lund, Stockholm, Danmark, Norge, Tyskland, England, Italien