S:ta Annas Gille 

Välkommen till S:ta Annas Gille i Åhus och vår hemsida, som vi hoppas skall ge dig intressant information om hembygdsföreningen i Åhus.

 

S:ta Annas Gille i Åhus – som av Åhusbor kort och gott kallas för

“Gillet” – har sin hemvist på Anders Håkansgården.

Välkommen dit eller på någon av våra aktiviteter, som du kan läsa

mer om på denna hemsida, för att ta del Gillets verksamhet.

Och om du inte redan är medlem i S:ta Annas Gille i Åhus,

hoppas vi snart få se dig som en bland oss.