;)

Sevärdheter gammal

Åhus historia går ända tillbaka till sen järnålder/vikingatid, då en betydande handelsplats var etablerad en bit uppströms om det nutida samhället. På 1100-talet uppfördes en borg utanför staden efter kontinental förebild, troligtvis av den lundensiske ärkebiskop Eskil.

Åhus hette från början Aos (1296). Namnet betyder ‘åmynning’. Att orten senare kom att heta Åhus förklaras av borgen som fanns där. En borg kunde kallas ‘hus’ (jfr 7). Ett antaget namn är Aosa hus, Åhus borg, som sedan skulle ha förändrats till Åhus. Möjligen kan denna förändring ha skett genom lågtyskt inflytande.

Staden var en betydande handelsplats i det danska riket. Sin blomstringstid som stad upplevde Åhus under 1200- till 1400-talet, då staden lydde under och gynnades av Lunds ärkestift. Bland annat uppfördes då en ringmur, vars rester är de näst bäst bevarade resterna av en medeltida ringmur i det nuvarande Sverige. De äldsta kända stadsrättighigheterna är från 1326, men enligt ortens egen tradition räknar man med att den grundades 1149, då ärkebiskop Eskil fick den som förläning.

Åhus förlorade mycket av sin betydelse i och med reformationen på 1500-talet, ett århundrade då också svenska plundringar drabbade hårt och bland annat förvandlade borgen till den ruin i hamnområdet den än i dag är. Nedgångsperioden fullbordades med att Åhus förlorade sina stadsrättigheter 1617, när fästningsstaden Kristianstad grundades av Kristianstad IV. 1658 kom Åhus till Sverige genom freden i Roskidle. Källa Wikipedia.se

Fem gator leder in till Åhus torg, som fram till 1600-talet var mycket större än vad det är nu.

Mariakyrkan som är från tidigt 1100-tal, hittar du i den norra delen av torget.

Det gamla rådhuset (1300-tal) ligger strax bredvid Mariakyrkan och inrymmer idag Åhus Museum.

Linas Bageri, också kallat Otto Ols-huset, är uppfört 1799 och. I detta gula, stora hus på Åhus torg har det funnits bageri- och handelsbutik, fram till för ett par år sedan.

Stadsmuren som bevarar rester från 1400-talet finns i slutet av Norregatan.

Anders Håkansgården är platsen där Hembygdsföreningen S:ta Annas Gille huserar. Här finns utställningar och visning av samlingar från forna tider.

Tobaksladan och Repslageriet finns vid södra rondellen. Mitt i rondellen finns också en av kustens gamla hommebåtar som användes på tider då ålen gick till i stora stim.

Gamla Äspetbron, som ligger vid Gamla Skeppsbron i Åhus, är en före detta svängshjulsbro uppförd 1908. Taxan för att nyttja bron tur & retur var 5 öre. Före bron skedde transporter till Espet med färja.

Vid gamla Äspetbron finns före detta Ålexporten, välkänt för rökt ål fiskad längs ostkusten vid Åhus och Yngsjö.

Åhus Gästgivaregård uppförd 1737, ligger vackert vid hamnpromenaden. Hit vallfärdade man från långt håll för att njuta av den feta ålen, miljön och utsikten längs hamnen.

Gamla Brandstationen med sitt slangtorn ligger precis i anslutning till Gästgivaregården.

The Absolut Company med Spritkyrkan och dess välkända produkter som exporteras över hela världen ligger också längs med Hamnpromenaden, och på Köpmannagatan. Här, och bara här, tillverkas Absolut vodka.

Hamnpromenaden med Glass- och restaurangbåtar och flera andra trevliga krogar med lockande smaker bör besökas.

AOSEHUS är idag slottsruin men omnämnt redan år 1137 som ett slott med gravar, vallar och torn som försvar av åmynningen och orten Aos (Åmund, Åmynning) längre in i Helge å. Slottet raserades 1569 av hertig Karl och blev sedan aldrig återuppfört.

I Åhus centrum, längs med Köpmannagatan och vid Åhus torg, finns många butiker som är väl värda ett besök.

Kulturhuset AOSEUM ligger på Vallgatan i Åhus. Här finner du Åhus hus för konst, musik, teater, film, bok och föreläsningar.

Besök S:t Annas gränd och se och läs om stensarkofagen, bärgad från ett sjunket skepp söder om Revhaken. Missa inte heller Kungsstugan från 1600-talet, som tillhörde en borgargård med takmålningar som är utmärkt prov på renässanskonst.

S:t Annas kapell (1524) eldhärjades 1569 och återuppbyggdes. Idag är det en ruin men även kapell för de som önskar gifta sig i historisk miljö.
Åhusbryggan är ett måste att besöka. Den ligger på Täppet och den sträcker sig 120 meter ut i havet.

Tallen vid Åhusbryggan  är ett av Åhus mest fotograferade motiv. Åk dit, fotografera och njut av utsikten

Kronoskogen är ett välbesökt naturreservat med underbar rekreationsmiljö. Här finner du också fågelskyddsområdet Korran.

Nya Åhusparken.  Inte långt från Åhus centrum ligger Nya Åhusparken, fd. Åhus Folketspark där den gamla dansrotundan från 1926 ännu finns kvar. Dansrotundan har restaurerats på senare år. Den ideella föreningen som sköter området fick Byggnadsmiljöpriset utav Kristianstads kommun år 2016 för sin restaurering av dansrotundan. På området finns det boulebana, grillplats, toaletter, picknickbord och stora gräsytor som bjuder in till lek och avkoppling. Under sommarhalvåret arrangeras ett flertal event såsom loppisar, musikunderhållning, dans och träningspass och mycket mer.

Är du i Åhus under våren får du inte missa upplevelsen att se Tranorna vid Pulken i Härnestad.  Dit kommer tusentals tranor varje år och Pulken har omkring 6000 besökare som är alla hänförs av områdets finaste vårtecken.