Åhus Naprapaten

Naprapaten
Ordet. ”Naprapati” kommer av tjeckiskans ”napravit” som betyder korrigera och grekiskans ”patos” som betyder lidande.
Fritt översatt betyder det att en naprapat jobbar med att korrigera orsak till lidande.

Naprapati är en medicinsk manuell behandlingsform som används vid besvär i rörelseorganen.
En naprapat arbetar främst med att behandla och förebygga olika smärttillstånd och nedsatt
funktion leder, skelett och muskulatur.

Som legitimerad naprapat omfattas man av Socialstyrelsens regler för hur sjukvård bedrivs.
Gå gärna in på Svenska Naprapatförbundets hemsida och läs mer: www.naprapater.se

Behandlingen
Vid ditt första besök får du berätta om dina besvär. Därefter görs en klinisk undersökning och
ortopediska tester för att ta reda på orsaken till dina besvär.

Vid behandlingen arbetar jag med mina händer och kombinerar olika tekniker, som massage,
triggerpunktsbehandling, mobilisering och manipulering av lederna med stötvågs- och
laserbehandling.

Som komplettering och för att förebygga framtida besvär ges individuella råd och
träningsövningar.

Om ÅhusNaprapaten
Jag är utbildad på Naprapathögskolan i Stockholm, där jag tog min examen 1987.
De första åren arbetade jag i Göteborg och sedan I Hässleholm.
1991 gick flyttlasset till Åhus och efter några mammalediga år startade jag ÅhusNaprapaten 1996.

Sedan 1999 är jag verksam i lokalerna på Stormgatan 19 i Åhus.
Jag går regelbundet på kurser och vidareutbildningar och på Svenska Naprapatförbundets
årliga kongress, för att uppgradera och utveckla min kompetens.

Jag är medlem i Svenska Naprapatförbundet.