iNSE

Rådgivning | handledning

Varje verksamhet har sina behov, varje chef och ledare står inför sina specifika utmaningar. Det kan handla om allt från att sätta en tydlig struktur för hur organisationen ska se ut till ett problem koncentrerat till en enskild medarbetare. Vi bokar in en timme där dina behov står i fokus. Kommer vi fram till att det iNSE erbjuder är rätt för dig påbörjar vi arbetat anpassat efter situation och behov.


Exempel på föreläsningar som iNSE erbjuder

• Tydlighet i organisation och ledarskap – varför leder det till ett bättre medarbetarskap?
Att kommunicera vem som gör vad och vart verksamheten är på väg är inte alltid självklart eller enkelt, men ovärderligt för att nå resultat.

• Den röda tråden – Gör rätt från början, det tjänar både du och företaget på
Att veta vad och vart man vill med sin verksamhet är viktigt. Ännu viktigare är det att kommunicera det till de man arbetar med.

• Att bli med personal – Vad innebär det att växa och bli fler?
Vikten av en tydlig struktur redan från början. Vilka fallgropar finns det och vad kan man göra för att undvika dessa?

• Svåra samtal – kan bli lite lättare med rätt verktyg.
Hur gör vi när en medarbetare beter sig konstigt, har alkoholproblem eller andra problem som påverkar arbete och kollegor? En kort vägledning till ett professionellt samtal som ska ge resultat.

• Lön som ett chefsverktyg
En bra struktur kring lönesättning underlättar för alla. Det finns ett värde i att tydliggöra och kommuniceras vad som värderas när lönen ska sättas. Ska alla alltid ha en lika stor del av kakan? Nästan aldrig, men då bör man också vara tydlig med varför och på vilka grunder.

• Att rekrytera och anställa – Roligt eller oroligt?
Varje rekrytering är viktig. Varje pusselbit ska passa oavsett om vi lägger ett pussel med tio eller tusen bitar. Viktiga steg från start till slut för att undvika vad som kan bli en väldigt kostsam miss.

• Chef – något för alla?
Att tänka på när man går in i eller redan befinner sig i en chefsroll med medarbetaransvar. Ha modet att vara chef och se fördelarna med ett tydligt chefskap


Utbildning
Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en övergripande kunskap kopplat till rollen. Med rätt kunskap och verktyg blir man oundvikligen tryggare, tydligare och bättre i sitt ledaskap, och självklart mer uppskattad. Varje kurs varvar teori med övningsuppgifter, diskussioner och exempel från verkligheten. Aktivt deltagande bidrar till ett bra resultat.
iNSE erbjuder utbildningar dels i större paket, dels i kortare pass. Utbildningar erbjuds både skräddarsydda eller efter färdiga koncept enligt nedan.

Arbetsrätt – Vad behöver jag som chef veta? (1 – 1,5 dag)
Som chef med medarbetaransvar är det viktigt att ha en kännedom om vad som ligger till grund för hur jag får och bör agera. Utbildningen infattar ett längre pass kring Avslut av anställning. Relevant lagstiftning presenteras på ett enkelt och lättillgängligt sätt, varvat med övningar och exempel.

Det svåra samtalet – kan det bli lite lättare?  (1 dag)
I en roll där man på olika sätt ansvarar för andra människor är det nästan ofrånkomligt att ibland hamna i situationer som känns mindre bekväma. Det kan handla om en medarbetare som har personliga, privata problem som påverkar arbetat på olika sätt, om medarbetare som har alkohol- eller drogproblem eller något så banalt som att en medarbetare luktar så illa så att det påverkar kollegor eller kunder. Ett svårt samtal kan också vara medarbetarsamtalet, lönesamtalet eller ett läge där vi av någon anledning måste skilja medarbetaren från sin anställning. Att använda rätt teknik och rätt verktyg underlättar i att hålla samtalet professionellt för att nå resultat. Utbildningen varvas med övningar och exempel.

Rekryteringsprocessen samt Anställning och introduktion – Är det alltid bra att anställa grannen som är en ”himla bra person”?  (1/2 – 1 dag)
Rätt rekrytering bidrar till verksamheten och resultatet. Fel rekrytering kan innebära stora kostnader, både ekonomiska och för relationerna i verksamheten. Att kvalitetssäkra hela rekryteringsprocessen är en värdefull investering oavsett verksamhetens storlek.
När rekrytering väl är klar ska den nya medarbetaren självklart tas omhand på bästa sätt. En bra, strukturerad introduktion gör att medarbetaren snabbt kan komma igång och bidra till företagets resultat.

Medarbetarsamtal – Hur gör jag och varför?
Medarbetarsamtalet är en viktig del i löneprocessen som dessutom skapar en bra grund i samarbetet mellan chef och medarbetare. För att genomföra ett bra medarbetarsamtal är det viktigt att ha ett klart syfte (varför ska vi ha samtalet) och en bra struktur.
iNSE erbjuder utbildning till både chef och medarbetare, dessutom material helt anpassat efter verksamhet, önskemål och behov.
En perfekt uppstart för er som ännu inte arbetar med medarbetarsamtal, eller för er som vill göra ett omtag.

Paketutbildning Chefskap ( 2+2+1) dagar
För dig som är chef med medarbetare hittar du här utbildningen som ger en bra grund i ditt arbete. Målsättningen är att du ska se den röda tråden, och förstå vikten av att ha en kunskap i vad du måste och inte måste, vad du bör och inte bör göra.
Utbildningspaketet består av ett antal olika block bestående av ämnen som du som chef måste ha kunskap i för att vara trygg i de beslut du tar. Utbildningen varvas med övningar och mycket dialog. Deltagandet är aktivt och kopplat till din vardag på jobbet.
Efter avslutad utbildning tar du med dig både handfasta verktyg att använda i din dagliga verksamhet samt kunskap och förståelse för områden som Arbetsrätt och Svåra samtal. Det kommer att göra dig tydligare och starkare i din roll vilket troligtvis gör dig till en mer uppskattad och kompetent ledare.
Blocken som ingår i utbildningen: Arbetsrätt, Rekryteringsprocessen, Anställning och introduktion, Mitt företag, Medarbetarsamtal, Löneprocessen, Årsklockan, Det svåra samtalet samt Avslut av anställning. Ett antal av blocken kan brytas ut och hållas som kortare utbildningsinsatser.


Områden där iNSE kan erbjuda stöd: Ledarskap, Chefskap, Organisationsstruktur, Svåra samtal, Konflikter, Gruppdynamik, Omorganisering, Rekrytering, Djupintervju/bedömning, Rutiner kring medarbetare t ex medarbetarsamtal, personalhandbok, policys, rehabilitering, lön, Coaching vid t ex förändringsarbete, Mentor mm

Tar fram material där det är av behov och utbildar både chefer och personal.

iNSE ägs och drivs av mig, Ylva Schnorrenberger, Organisationskonsult och Utbildare.
Jag har en lång erfarenhet inom både Personal- och ledningsarbete, från både industri och tjänstesektor. Välkommen att läsa mer om min bakgrund på Linkedin.

Med stort engagemang, hög kompetens och bred erfarenhet erbjuder jag enkla, bra och konkreta verktyg inom ledarskap, organisation och personal.

Jag håller utbildningar, föreläsningar och workshops, både skräddarsydda och efter färdiga koncept.

Jag handleder grupp och individ, är coach och mentor.

För att bl a hitta en bättre struktur för verksamheten, lösa ett specifikt medarbetarproblem eller kanske för en ren kompetenshöjning kommer iNSE in som en bra samarbetspartner. Jag utför även rekryteringar.

Kunskap ger styrka!

iNSE erbjuder support och utbildning inom framförallt chefskap och ledarskap. Målsättningen är att hjälpa chefer att bli ännu bättre chefer, och ibland även medarbetare att bli bättre medarbetare.

Kunskap ger styrka. Det är viktigt att känna sig trygg i mötet med sina medarbetare oavsett situation och att dessutom ha en förståelse för att både individ och händelse kan kräva olika hantering beroende på omständigheter.

Att veta vad som krävs i din yrkesroll gör att du känner dig tryggare. Det ger handlingskraft och gör dig bättre på att både prestera och ta beslut. Med rätt kunskap blir du en tydligare och mer uppskattad chef och ledare.

Kompetenta och bra ledare, nöjda medarbetare och tydliga värdegrunder är viktiga komponenter för en framgångsrik verksamhet.

Jag erbjuder konkreta verktyg till framförallt chefer men även medarbetare för ökad kunskap och fortsatt utveckling.

iNSE omvandlar teori till praktik och verklighet