INSE Organisations- & ledningsutveckling AB

INSE erbjuder vägledning, företagsanpassade utbildningsinsatser och föreläsningar. Ett samarbete med INSE ger enkla och konkreta verktyg inom chefskap, organisation och affärsutveckling. Resultatet blir en tydligare organisation med bättre kommunikation och ett tryggare ledarskap.

Boka in ett första möte eller samtal för att lägga grunden för ett eventuellt samarbete. Varje insats anpassas efter behov och önskemål. Läs gärna mer på hemsidan vad INSE erbjuder eller titta in på
https://www.linkedin.com/in/ylva-schnorrenberger-ab190126/