JA Försäkrings-förmedling

Jag förmedlar sakförsäkring åt små och medelstora företag inom framför allt yrkestrafik och erbjuder således mina tjänster till åkerier, maskinentreprenörer, bussföretag, skogsmaskinentreprenörer och taxiåkare m fl.

Tack vare drygt 20 års erfarenhet av försäkringsbranschen känner jag en trygghet inför de utmaningar som arbetet med försäkring innebär.

Självfallet är jag licensierad och certifierad som försäkringsförmedlare och medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening – SFM.

Om du är företagare och har frågor kring försäkring – slå en signal så ska jag säkert kunna hjälpa dig.