KLF

KLF bildades 1931 och är en ekonomisk förening som ägs av lantbrukare i nordöstra Skåne och västra Blekinge. En stark lokal förankring, med moderna anläggningar och korta avstånd gör KLF till en mycket konkurrenskraftig samarbetspartner. Vårt mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i medlemsföretagen.

KLF består av 4 anläggningar som är placerade i Åhus, Rödaled, Karpalund och Knislinge. företaget torkar, lagrar, förädlar och handlar med spannmål. Dessutom säljer KLF foder, och fodermedel, utsäde, mineralgödsel, växtskyddsmedel, olja och plast.

KLFs silo är det första man möts av när man kommer till Åhus hamn. På anläggningen tas emot spannmål som torkas, lagras och rensas. Den förädlade spannmålen lastas sedan ut via lastbil till kvarnar och mälterier i Sverige eller på båt för export till Europa. Anläggningen består av två siloanläggningar samt planlager och har en total lagringskapacitet på ca 50 000 ton.

VD har ordet!
Vi är det lilla och flexibla företaget. Vår ambition är att alltid ge våra kunder bästa service. KLF ska vara till glädje för såväl medlemmar, kunder som anställda!
Erik Wildt-Persson, Verkställande Direktör KLF