Knauf Danogips

Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 220 platser runt om i världen och drygt 26.500 anställda. En position som förpliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning och utveckling i nya och förbättrade produkter och system.

Namnet Knauf kommer från familjen som 1932 startade företaget och som fortfarande driver det generationer senare. Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag med korta och snabba beslutsvägar, med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingenframåt. Vilket visat sig mycket framgångsrikt.

Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras i samtliga europeiska länder. Dessutom i ett flertal länder utanför Europa. I Sverige finns Knauf med en effektiv produktionsenhet i form av Knauf Danogips i skånska Åhus där också det svenska huvudkontoret finns. Försäljningskontor i Sverige finns i Åhus, Sävsjö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

Knauf Danogips i Sverige och Åhusfabrikens historia
I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus skulle byggas ut, samtidigt som danska Danogips förde förhandlingar med kommunen om att bygga en fabrik i Åhus hamn. Intresset var stort från kommunens sida då en ny industri skulle ge arbetstillfällen och mer beläggning i hamnen. I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad av hamnen. Stora mängder fyllnadsmassor transporterades till Åhus och hamnområdet expanderade.

Byggnaderna stod klara att tas i bruk 1976. Maskinerna installerades under 1977 och fabriken kunde köras igång i februari 1978. Under åren har fabriken succesivt byggts om och till samt anpassats till dagens höga miljö- och produktionskrav. Fabriken drevs av Danogips under åren 1976 – 1992. 1992 förvärvade den tyska byggmaterialtillverkaren Knauf Danogips och därmed var Knauf Danogips fött.

De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken.

VI VÄRDESÄTTER FLEXIBILITET

Knauf Danogips är en modern arbetsplats som prioriterar flexibilitet, även om vi är glada över att nu vara tillbaka på kontoret och träffa alla kollegor igen. Att kunna ta del av de informella samtalen vid kaffemaskinen, träffas över avdelningsgränser och kunna mötas face to face fyller ett stort värde för oss.

En god balans mellan arbete och privatliv bidrar till att öka motivationen och därmed skapa ett större engagemang bland våra medarbetare. Det är därför möjligt att tillsammans med närmsta chef komma överens om upplägg kring flexibelt arbetssätt, så länge arbetsuppgifterna tillåter.

ENGAGEMANG

Engagemang bland våra medarbetare är en avgörande faktor för vår framgång och på Knauf Danogips söker vi därför engagerade medarbetare med stort driv och ansvarstagande, för att gemensamt driva bolaget framåt.

Det är viktigt att alla våra medarbetare bidrar med sina åsikter i vår årliga medarbetarundersökning, eftersom att det hjälper oss att identifiera områden där vi presterar väl, och områden som vi behöver fokusera på för att kontinuerligt förbättra vår arbetsplats.

VI PRIORITERAR DIN SÄKERHET

Säkerheten för våra medarbetare är vår viktigaste prioritet. Det är vårt ansvar att skapa en kultur där vi alla kommer hem säkert från arbetet – varje dag.

Vi arbetar kontinuerligt för att både förbättra och säkerställa vår arbetsmiljö – både i förhållande till rutiner, men i synnerhet också i förhållande till vårt beteende.

Det finns inget som är så viktigt att vi inte kan stanna upp och tänka på säkerheten först.