Om Kristianstadsbladet

Kristianstadsbladet är en liberal morgontidning som utkommer alla helgfria dagar.
Nätupplagan – kristianstadsbladet.se – utkom första gången i juli 2001.
Tidningens spridningsområde är nordöstra Skåne med Kristianstad i centrum, med lokalredaktioner i Bromölla, Östra Göinge och Hässleholm.
Kristianstadsbladet har funnits i Kristianstad sedan den 20 september 1856. Tidningen finns sedan många år tillbaka på Västra Vallgatan.
Christianstadsbladet, som tidningen hette i början efter att ha bytt namn tre gånger de första sexton åren, utkom inledningsvis två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med fyra sidor. Det var då stadens fjärde största tidning. I dag är Kristianstadsbladet den enda och därmed den ledande dagstidningen i Kristianstad.
Tidningens förste redaktör hette Christoffer Olofsson Angeldorff, en hovpredikant som förde kung Carl Johans konservativa talan. Hans mest energiske motståndare var baptistpastorn Carl Justus Mattias Möllersvärd som 1862 axlade chefredaktörskapet och gjorde tidningen till en förkämpe för demokratiska idéer. Det var också han som började stava tidningens namn med K.
Tidningen hade flera ägare innan Johan Larsson och Anders Ljunggren 1874 tog över ägarskapet. 1918 köpte Sven Joel Olofson Ljunggrens del av företaget, en del som 1976 såldes till en stiftelse med liberal förankring, Stiftelsen Kristianstadspress. Familjen Larssons ägardel behölls inom familjen till 1999 då Bonnier köpte familjens del.
2002 påbörjade Kristianstadsbladet ett samarbete med Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda i det som idag är Skånemedia.

Skånemedia ägs sedan 2011 av Gota Media och Stiftelsen Kristianstadspress. VD för Skånemedia är Boine Gepertz.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Kristianstadsbladet är Jörgen Svensson.

 

Om Gota Media

gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

Affärsidé

“Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är Jörgen Svensson. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras i Kristianstadsbladet.se, liksom i tidningen Kristianstadsbladet.

Meddelarskydd

Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

Upphovsrätt

Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på kristianstadsbladet.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.