Lions club i Åhus

Lions Club Åhus bildades 1962. Fadderklubb är Lions Club Kristianstad. LC Åhus har genom åren utvecklats till en mycket framgångsrik klubb och är med sina närmare 60 medlemmar en av landets största lionsklubbar. Arbetet i klubben utgår från den arbetsordning som varje klubb har.


Återkommande aktiviteter


Hur du når oss
Loppisen finns på Åhus industriområde, Fyrvaktargatan 1
Du når oss på Tfn: 044-2532970

Öppettider
Lions loppmarknad har öppet varje helgfri lördagsförmiddag kl. 9-13.
OBS!  Påskafton, Midsommardagen, All helgons dag och 2/1 och Trettondag jul håller vi STÄNGT.

Betalning
Vi tar emot KONTANTER samt betalning med SWISH och KONTOKORT.

Lämna på loppisen
Du kan lämna prylar på lördagar när loppisen är öppen eller på måndagsförmiddagar mellan kl. 9 och 12. Respektera dessa tider och lämna inte på andra tider då loppisen är obemannad

Vi tar tacksamt emot alla saker som är hela och funktionsdugliga, men är mycket restriktiva när det gäller sängbottnar, stoppade möbler och vitvaror. Ring 044-2532970 och fråga först för säkerhets skull.

Loppisens historia
Lions i Åhus har arrangerat loppmarknader sedan 1962, året då klubben bildades. Under många år hölls marknaden – tillika festival – en gång om året i hamnen. I slutet på 1990-talet höll man till på Rönnowskolans gård och så småningom även i Åhusparken. Den sista traditionella årliga loppmarknaden arrangerades 2005.


Starten

I början av 1960-talet föddes tankarna på att bilda en lionklubb i Åhus. Ett försök några år tidigare att starta en Rotaryklubb hade misslyckats på grund av att antalet intresserade var för få. Sivert Sundin, som också deltog i försöket att bilda en Rotaryklubb, var en av initiativtagarna till bildandet av en lionklubb i Åhus. Lions Club Kristianstad grundades 1952, och efter tio år ansåg medlemmarna i den klubben att det var dags förverkliga tankarna på en klubb också i Åhus. Informationsmöten arrangerades och den 26 februari 1962 blev planerna verklighet. På ett möte på Åhus Gästgivaregård enades ett antal herrar från Åhus om att stifta Lions Club Åhus med Kristianstadsklubben som fadderklubb.

Till Lions Club Åhus förste president valdes skeppsmäklare Stig Andersson och Sivert Sundin blev kassaförvaltare. Våren 1962 ägnades helt åt förberedelser av klubbens invigning (charterhögtiden).


Korsvirket – Torget 23 – Västra Varvsgatan, Åhus

1809 byggde sjökaptenen Jöns Peter Ripa ett bostadshus över en välvd källare i korsvirke i torgets sydvästra hörn. Efter hans död bodde hans änka Gunilla Wendel kvar tills hon dog 1854.

Från 1892 ägdes fastigheten av stadsmätaren Nils Åhman, som 1913 erhöll bygglov för omändringsarbeten på villkor att korsvirkesväggarna byttes mot tegelväggar. Dessa arbeten kom dock inte till utförande.

År 1921 blev charkuteristen, senare fabrikören A. Arvidsson ny ägare. Charkuterirörelsen drevs främst i en numera riven tvåvåningsbyggnad av oviss ålder inne på tomten. Fastigheten var i familjen Arvidssons ägo till 1960-talet;

1966 köptes fastigheten av Fastighetsbolaget Torget 23 i Åhus AB, vilket fortfarande är ägare. Torgbyggnaden, som benämns ”Korsvirket”, har sedan inrymt turistbyrå fram till slutet av 1970-talet och därefter lokaler för konstutställningar.

Korsvirket är sedan 1966 klubblokal för Lions Club i Åhus.


En av Lions Clubs huvuduppgifter är att hjälpa mindre lyckligt lottade medmänniskor både ationellt och internationellt.  Lions hjälp når fram och gör skillnad. Varje lionsklubb är unik och beslutar själv hur  insamlade medel skall fördelas.

För att få ut maximal effekt av hjälpinsatserna, samordnas dessa i vissa fall av överordnade nivåer, nationellt eller internationellt.

På riks- och distriktsnivå (klubbarna i Skåne utgör i princip ett distrikt) fattas beslut om gemensamma hjälpaktioner såväl i landet som utanför våra gränser. Klubbarna deltar i aktiviteterna allt efter förmåga.

Lions internationella hjälpfond (LCIF) i USA svarar för katastrofbidrag och humanitära insatser med pengar som världens lionsklubbar samlat in.

Lions Club Åhus lever upp till på riks- och distriktsnivå fattade beslut.

Klubben kan tack vare den populära loppmarknaden prioritera lokala hjälpinsatser och projekt.

Lions i Åhus stödjer och bedriver även egna, stora hjälpprojekt utomlands.
– I Albanien har en skola i en fattig bergsby renoverats.
– I Litauen har också en skola renoverats och ges stöd åt en sommarkoloni för barn med funktionshinder.
– I Tanzania har LC Åhus tagit initiativet till projektet Lions Rent vatten. För att ta några exempel.