Sparbanken Skåne AB

Om banken

På Sparbanken Skåne jobbar vi utifrån en tydlig filosofi: att vara en närvarande bank för människorna, näringslivet och samhället där våra kunder bor. Med den tydliga målbilden har vi skapat vår nya bank genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund.

Från och med våren 2014 tar den nya verksamheten vid och redan från start har vi drygt 180 år av nytänkande, klokskap och utveckling med oss i bagaget. Vi är en bank som vill framåt. En lokal bank med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster för våra privat- och företagskunder.

Sparbanken Skåne är ingen “storbank” utan en stark regional Sparbank. Med ledningskontor i Lund och engagerade medarbetare fördelade på lokala kontor i Skåne bygger vi verksamheten på grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Den lokala inriktningen understryks även av våra ägare som till 78 % består av Sparbanksstiftelser i Skåne som använder stora delar av utdelningen för att värna den lokala utvecklingen. Resterande 22 % ägs av Swedbank som är vår samarbetspartner kring IT-lösningar och produktutbud till våra kunder.

Som namnet antyder är vi en bank med stolta rötter i Skåne. Det gör att vi har fullt fokus på södra Sverige där våra kunder arbetar och bor. Vi jobbar hårt för att lära känna dig, förstå din vardag och möta dina behov. Oavsett vem du är, privatperson eller företagare, stor eller liten, ung eller gammal, är du välkommen till oss. Dags att bli skåning? Det enda som krävs är att bli kund i Sparbanken Skåne.