Tranängen Aronia

 

Ett familjeföretag men anor från 1800-talet

Tranängens Gård har en historia som sträcker sig tillbaka till 1856, då gården förvärvades av Sven Jönsson, och har varit i släktens ägo sedan dess. På gårdens marker utanför Åhus har olika grödor odlats genom åren såsom potatis, tobak, socker- och foderbetor, olika typer av spannmål och idag primärt grönsaker och bär. Åhus Grönt AB står för all odling av grönsaker och bärodlingen drivs i egen regi av familjen Tranäng.

På 1800-talet levererade Tranängen brännvin till brännvinskungen LO Smith, genom det delägda Bränneriet i Horna By. LO Smith sålde sedan vidare till en törstande befolkning i Stockholm och andra städer. Sveriges Bränneriintressenter köptes sedemera upp av staten och utgjorde basen för det som nu är Absolut Vodka, som alltjämt finns kvar i Åhus.

Under 1900-talets första hälft när andra världskriget närmade sig blev det brist på tobak. På samma sätt som potatisen en gång snabbt ökade kom nu tobaken att odlas i stor skala runt Åhus och även på Tranängens gård odlades tobak till sent 1940-tal. Som mest producerades ca 1 ton torkad tobak på Tranängen.

Produktionen av Aronia är f.n 11 000 buskar aroniabär med komplett maskinlinje för dessa bärbuskar, från nyodling till bevattning och tröskning.