Zonta

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Kristianstad Zontaklubb

Välkommen till vår klubb. Vi har funnits sedan 1978 och har ett 30-tal medlemmar.

Vi träffas vanligtvis den andra onsdagen i varje månad, med uppehåll i juni, juli och augusti.


Vår historia

Den första Zontaklubben grundades den 8 november 1919 i Buffalo, New York. Bland organisationens tidigaste medlemmar fanns den första generationen högskoleutbildade kvinnor och den första generationen kvinnor i USA som hade rösträtt. Många tillhörde en ökande men ännu relativt liten grupp yrkesverksamma kvinnor. De engagerade sig för kvinnors jämställdhet och för kvinnors rätt till ett bättre liv.

Till minne av grundandet utsågs den 8 november till Zontadagen.  Redan efter ett år hade nio klubbar bildats i USA med totalt 600 medlemmar. Zonta International har under snart 100 år vuxit till en ledande global organisation med 28 000 aktiva och kompetenta kvinnor och män.

Zonta till Sverige 1935

Till Sverige kom Zonta redan 1935, då den första klubben etablerades i Stockholm. Idag bildar Sverige tillsammans med Lettland Distrikt 21 med omkring 1 800 medlemmar.

Vårt namn och emblem

Ordet Zonta betyder pålitlighet och trovärdighet och kommer från lakhotaspråket som Siouxindianerna talar. Zontas märke är sammansatt av symboler från Siouxindianernas kultur och illustrerar i sina olika delar vad Zonta står för:

  • Utstrålning och engagemang
  • Sammanhållning
  • Dela bördor
  • Gemenskap
  • Stabilitet

Nyfiken på mer?

Här kan du läsa en fördjupning av vad vi har genomfört och hur vi har arbetat i en föränderlig värld under 100 år.