;)

Platsorganisation Åhus

Åhus utveckling angår oss!
Platsorganisation Åhus är ett nätverk med ca 180 företag och föreningar. Våra medlemmar ligger i framkant och vill genom samverkan skapa ett attraktivt Åhus, året runt. I Platsorganisation Åhus jobbar vi också aktivt med att skapa bra förutsättningar för de verksamma i Åhusområdet. Vi satsar mycket på gemensamma aktiviteter eftersom det ger större effekt att delta i ett större sammanhang och bidrar till att bygga långsiktiga och hållbara samarbeten.

Utveckling
Ca 180 företag och föreningar i Åhus tar genom sitt engagemang i Platsorganisation Åhus aktivt ansvar för ortens utveckling. Vi arbetar aktivt tillsammans med målsättningen att skapa en positiv utveckling i Åhus både vad gäller turism- och boendefrågor.

Samordning
Här finns kunskap, verktyg och möjligheter till att få hjälp i många olika frågor som rör Åhus. Vi vidareutvecklar olika former av samverkan men skapar också nya samarbeten och projekt, som alla bidrar till att stärka Åhus som ort och ge nya affärsmöjligheter till dig som företagare.

Marknadsföring
Platsorganisation Åhus initierar och genomför varje år en mängd olika marknadsaktiviteter. Vi jobbar aktivt med att stärka varumärket Åhus och målet är att öka attraktionskraften och kännedomen om Åhus. Vi samarbetar både med Kristianstads kommun och Tourism i Skåne för att effektivt nå ut på våra marknader. Det handlar om annonsering, broschyrer, utskick och aktivt arbete på webben.

Som medlemsföretag får du bland annat:

  • Delta i medlemsaktiviteter såsom kick-off, utbildning, nätverksträffar etc
  • Löpande information om vad som är på gång i Åhus via e-post
  • Delta i marknadsaktiviteter (kan t ex vara gemensam annonsering)
  • Egen hemsida på www.ahussweden.se
  • Möjlighet att vara med och påverka olika Åhus-frågor, som berör dig som företagare

Välkommen som medlem i Platsorganisation Åhus!
För mer info, kontakta vår verksamhetsledare, 070-949 00 83 eller mejla på info@ahussweden.se