;)

Vakna Vuxna

Välkommen att nattvandra med Vakna Vuxna i Åhus!

Vi rör oss bland ungdomar under tidpunkter då det är många ungdomar i rörelse. En nattvandrare är varken väktare, polis eller någon social myndighet, utan helt enkelt bara en helt vanlig vuxen som är ute och som bidrar till att skapa en tryggare tillvaro.

Nattvandrarna i Åhus samverkar i nätverket ”Vakna Vuxna i Åhus” som är ett nätverk bestående av polis, socialtjänst, kyrkor, Åhus fritidsgård, Platsorganisation ÅhusSweden och frivilligorganisationer. Om det finns många vuxna ute på kvällarna så kan alla känna sig lite tryggare.

I samordningsgruppen för Vakna Vuxna har vi identifierat flera datum under våren och sommaren som vi anser är bra dagar för oss som vill finnas till hands för ungdomar och vara en vuxen ibland dem. Se datum i evenemangskalendern eller i vår Facebook grupp.

Vår uppgift är att vara stöttande vuxna till ungdomarna.

Du behöver inte ha varit ute och vandrat innan utan du får intro på plats av rutinerade handledare. Våra nattvandringar är ett samarbete med polis, fältare, kyrkan, frikyrkan, fritidsgården där Åhus Sweden och Vakna Vuxna är sammankallande.

Varmt välkomna!

Välkommen att nattvandra i Åhus

Bra att veta:

 • Alla är varmt välkomna och gör vad du kan för att bidra till gemenskapen. Det är säkert några nya vandrare vid varje tillfälle, ta extra väl hand om dem.
 • Vid varje tillfälle finns det en van nattvandrare som är ansvarig. Önskvärt är ca 6- 8 personer till varje tillfälle i sommar.
 • Samling 21:30
 • Nattvandra aldrig ensam! Vi delar upp oss vid samlingen och du kan givetvis gå med dina vänner.
 • Om du ansluter senare än vid samlingen; skicka sms till ansvarig person
 • Ta gärna med cykel, för det behövs alltid några som cyklar och några som går
 • Ha på dig nattvandrarväst så att det syns att du är nattvandrare (delas ut vid samlingen)
 • Kontakta fältgruppen om du är osäker på hur du ska hantera en situation. Telefonnummer på baksidan.
 • Tänk på att du aldrig får utsätta dig själv för fara vid hotfullare situationer. Se till att du istället kan återberätta händelsen sakligt.
 • Polisens journummer delas ut vid varje tillfälle
 • Gå aldrig in på privata fester
 • Meddela den som är ansvarig för kvällen, när du går hem
 • Gå med i gruppen ”Vakna Vuxna i Åhus” på facebook.
 • Varje nattvandringstillfälle ligger som ett evenemang på Facebook ”Nattvandra med Vakna Vuxna i Åhus”. Anmäl gärna om du kan komma men även om du inte kan komma. Dela gärna inlägget på din Facebook sida. All aktivitet på sidan ökar synligheten och räckvidden.

Egenskaper som är bra för en nattvandrare att ha!

 • Vara engagerad och fungera som god förebild för ungdomar.
 • Ha ”sunt förnuft” och personlig mognad.
 • Vara ödmjuk och intresserad av människor.
 • Kunna sätta gränser på ett fast och ärligt sätt.
 • Inte ha missbruksproblem eller uppträda påverkad bland ungdomar.
 • Inte vara inblandad i kriminalitet.

1. Genom att visa respekt så får man också respekt tillbaka. Tänk på att inte bara förmana, då får man ingen bra kontakt.

2. Det är bra att vara beredd på att svara på frågan ”Vad gör ni här?”. Ett lämpligt svar kan då vara ”Vi vill finnas till hands för er ungdomar och kan hjälpa till om det skulle vara något”.